09:00 - 09:50

Kültürel Bağlamda Zihin, Kant ve Milton Özelinde Eleştirel ve Saf Akıl

Zihin Günleri seminerinde sunmak istediğim bildirinin başlığı “Zihnin Edebi ve Felsefi Tasarımı: Antik Yunan’dan Milton’a Zihnin Çizdiği Yol”. Bu başlığı seçmemin sebebi, Antik Mezopotamya da dahil olmak üzere pagan edebiyatı ve felsefesinden modern düşünceye kadar zihnin izlediği insicamın kısa bir portresini çizmek olacak.  Başlığı iddialı görünen ama kapsamlı bir çalışmadan daha çok bir zihnin macerasını anlama kılavuzu olarak okunabilecek bu çalışmada, insan zihninin Yunan ve Mezopotamyada nasıl anlaşıldığı ve daha sonra modern dünyadan, yine antikçağa referansla bu anlayışın hangi yönde devam ettiği üzerinde durulacak.

Zihnin yapısının tam bir çerçevesini çizmek sadece filozofların değil bugün pozitif bilimlerin de alanına giren bir çaba. Aslında tam bu noktada, eleştirel düşünceyi, spekülatif düşünceye çevirerek felsefenin uygulanmasını bu çerçeveye uyarlayacağız. Çünkü hep bilinen bir şey ki, içinde oturduğumuz şeyi, yine içinde bulunan başka bir şeyle kıyaslayarak anlamaya çalışıyoruz. Bu bildirinin amaçlarından biri de bunu göstermeye çalışmak olacak.

Turan Argun Sezer / Hukukçu, Teolog

Cevap Bırakın

E-posta aderesiniz kesinlikle yayınlanmayacaktır.