Events Schedule

Stres Yönetimi İçin Yoga Terapi

Stres nedir, yoga terapi stres yönetiminde etkili midir? Sorusu üzerine şekillenen bir pratik. Bunun yanında yoga terapi uygulamalarının çeşitleri de konuşulacak ve uygulama yapılacaktır.

Events Schedule

Travma Fizyolojisi ve Bedenin Bütünsel Şifası

Günümüz yaşamı eksik olanların altını çokça çizmekte, çalışma koşulları, beden ile zihinsel bağın kopması bizi kas-iskelet sistemi sorunlarına,  patlayan bombalar güvende hissedememe hali kronik strese, duygusal destek yetersizliği ve ifade alanı kısıtlılıkları da psikolojik travmaya neden olabiliyor. SE ve Yoga Terapi her ikisi de travmaların yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yönelik, beden merkezli psikobiyolojik bir yaklaşım. Birisi Batı’dan diğeri Doğu’dan geliyor ve dengeyi arıyor. Tüm dünyadaki psikojik destek anlayışlarına beden de dahil oluyor. Travmaya Somatik Deneyimleme® (‘Somatic Experiencing®)* kapsamında yaklaşıp, güçlenerek ve gülümseyerek travmadan geçebilmeyi mümkün kılan sistemleri konuşacağız.

Events Schedule

Kundalini Yoga

Kundalini Yoga, diğer adıyla “Farkındalık Yogası”, yaşına ya da fiziksel becerilerine bakılmaksızın herkes tarafından yapılabilecek basit yoga tekniklerinden oluşur. Kundalini; nefes (pranayama), yoga duruşları (asanalar), çent etme (mantra), ses ve meditasyondan oluşan bir bütündür. Enerjinizi yükselterek en yüksek bilinç halini deneyimlemenizi amaçlayan Kundalini Yoga sayesinde sağlıklı bir bedene ve dengeli bir zihne sahip olabilirsiniz. Kundalini Yoga; güçlü ve etkili bir kendini dönüştürme ve kişisel gelişim sistemidir.

Events Schedule

Konsantrasyon’dan Meditasyon’a: İç ve Dış Alan Farkındalığı

Bedende denge ve ağırlık merkezine yoğunlaşarak başlayan meditatif farkındalık uygulaması, dış alan ve uzam oryantasyonu ile devam eder. Sonraki aşamalarda, harekete odaklanarak; dış alandan iç alana yönelim ve meditasyona geçiş arasındaki süreç araştırılır.

Events Schedule

Zen Meditasyonu

Kendini kendi bedeninin ritmine, akışına, ihtiyaçlarına bırakmak. Meditasyonda nasıl nefesi, mantrayı, yantrayı odağımıza alıyorsak, yin yogada da bedenimizin etinin, kemiğinin, fasyasının sesini odağımıza koyuyoruz; kalçamızla, bacaklarımızla, omurgamızla, sırtımızla, omuzlarımızla tanışıyoruz, içimizdeki bahçelerle... güller ve dikenleri ile belki..

Events Schedule

Vinyasa

Asanalar (yoga duruşları) arasındaki özel geçişler ve akıcılık bu tarzın en dikkat çekici özelliğidir. Nefes ve yoga pozlarının uyumu önemlidir. Dinamik bir çalışmadır.

Events Schedule

Kil Alanında Terapi: Bir Sensorimotor Sanat Terapisi Yaklaşımı

Deneyimin kendisi, Sensorimotor Sanat Terapileri ve Work at The Clay Field’in (Kil Alanında Terapi’nin) kalbidir. “Zihnin Ardına Bakmak: Sensorimotor Sanat Terapileri” sunumunun bir uzantısı olarak gerçekleşen atölye, teorik altyapıyla uygulamayı birleştirmeyi amaçlamaktadır. Belli standart ölçülere göre hazırlanmış kutu, kil ve su, Clay Field’in (Kil Alanı’nın) üç temel kaynağıdır. İşte bu alanda,  bir kişi, terapist eşliğinde...

Events Schedule

5 Hayvan Qigong

Beş Hayvan formu; Kaplumbağa, Turna, Yılan, Ejderha, Kaplan’dır. Bedeni zarif, akıcı ve hafif hale getirmek gayreti ile çalışılır. Her bir formun bir element, bir duygu, bir yin ve bir yang organla bağlantısı vardır. Formlar chi (kanal) meridyen egzersizidir. Bu formlar kung fu’nun içsel (nei-dan) çalışması ve temelidir.

Events Schedule

Mindfullness Meditasyonu

Sati yani Mindfulness (tam farkındalık) en yalın anlamıyla “an” da kalmaktır, içinde bulunduğumuz anı bilinçli ve yargısız bir şekilde farkederek yaşamaktır. Atölyemizde içgörü anlamına gelen Vipassana meditasyonu uygulayacağız. Bu meditasyonla amacımız dünyadan kopmak değil tam tersine olanı olduğu gibi görerek kendimize yaklaşmak. Kullanacağımız teknik nefes farkindalığı Anapanasati olacak. Goethe Faust’ta der ki “Zihin ne ileriye ne de geriye bakar. Mutluluğumuz yalnızca şu andadır” Nefes anda kalmanın en kolay yoludur çünkü nefes hep andadır.

Events Schedule

Underground Yoga

Freud psikanalizi arkeolojik kazıya benzetir. Kazıdıkça, katman katman ilerledikçe ruhumuzun, zihnimizin, bedenimizin gömülerini keşfederiz. Underground Yoga da bu keşif için bir araç; duygularımızı, geçmişimizi, hikayemizi taşıyan fizisel ve enerji bedenimizde arkeolojik bir kazı... Köklenerek açılmak, köklenerek fiziksel bedenimizden enerji bedenimize uzanmak... Yoğun hissedeceğimiz asanalarla fiziksel bedenimizde derinlere doğru ilerleyeceğiz ve enerji bedenimizin dışarıya uzanan kapılarını fark edeceğiz.