Hakkımızda

Ana Sayfa / Hakkımızda
2. İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Nedir?

06-08 ARALIK 2019 tarihlerinde İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü’nde düzenlenecek olan İkinci İstanbul Zihin Günleri meditasyondan yapay zekaya, sanatsal üretimden gündelik yaşam pratiğine kadar insan zihniyle bağlantılı, geniş kapsamlı bilgileri, etkinlikleri ve sunumları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Böylece gerek kuramsal gerekse uygulamalı olarak bu bilgiler bütüncül olarak değerlendirilmek fırsatı bulacaktır.

2.İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Nasıl?

Bu bağlamda; program, zihin olgusunu, insan zihninin tanımını, varlığını, işleyişini, beden ile ilişkisini uzman katılımcıların bildirileri, sunumları, atölyeleri ve söyleşileri aracılığıyla işlemesi üzerine kuruludur.

Fizikten psikiyatriye, sufizmden meditasyona zihnin varoluş süreçleri tarihsel bir bağlam içinde ele alınırken katılımcılar mindfulness’dan tantra’ya, nefes farkındalığından kundalini’ye kadar birbirlerinden farklı meditasyon tekniklerini deneyimleme olanağını elde ederler.

2.İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Neden?

Günümüzde yaşamı anlama ve anlamlandırma sürecinde kadim bilgilere ve onların güncel yorumlarına gereksinimlerimiz belki de her zamankinden daha çok var. Nitekim, bu bilgiler binyıllardır insanlarla birlikte birikerek günümüze kadar geldi. Unutulmamalıdır ki, bu bilgilerin değeri derinlere uzanan sağlam kökleridir. Bugün, 2500 yıllık bir teknik olan ‘mindfulness’ ya da meditasyon uygulamaları bu kökler üzerinden yeni bilgilerle harmanlanarak daha da yaygınlaşmakta ve günümüzün yaygın sorunlarına karşı bir seçenek haline gelmektedir. Bu program, zihinsel edimi köklerinden koparmadan bugüne, bugünden de yarına taşımayı amaçlamaktadır.

2.İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Kimiz?

2. İstanbul Zihin Günleri, Hariom Yoga Merkezi’nin İstanbul Kent Üniversitesi Yaşam Boyu Eğitim Merkezi ile  ortaklaşa düzenlediği bir etkinliğidir. Hariom Yoga Merkezi, ülkemizde yoganın bir kültür olarak benimsenmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur.Merkezimiz, Yoga Alliance International ve Meditation Alliance International Türkiye temsilcisidir.