2. İstanbul

Zihin Günleri

İSTANBUL KENT ÜNİVERSİTESİ TAKSİM KAMPÜSÜ
6-8 ARALIK 2018
2. İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Hakkımızda

01.

1. Nedir?

06-08 ARALIK 2019 tarihlerinde İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü’nde düzenlenecek olan İkinci İstanbul Zihin Günleri meditasyondan yapay zekaya, sanatsal üretimden gündelik yaşam pratiğine kadar insan zihniyle bağlantılı, geniş kapsamlı bilgileri, etkinlikleri ve sunumları bir araya getirmeyi amaçlamaktadır. Böylece gerek kuramsal gerekse uygulamalı olarak bu bilgiler bütüncül olarak değerlendirilmek fırsatı bulacaktır.

02.

2. Nasıl?

Bu bağlamda; program, zihin olgusunu, insan zihninin tanımını, varlığını, işleyişini, beden ile ilişkisini uzman katılımcıların bildirileri, sunumları, atölyeleri ve söyleşileri aracılığıyla işlemesi üzerine kuruludur.

03.

3. Neden?

Günümüzde yaşamı anlama ve anlamlandırma sürecinde kadim bilgilere ve onların güncel yorumlarına gereksinimlerimiz belki de her zamankinden daha çok var. Nitekim, bu bilgiler binyıllardır insanlarla birlikte birikerek günümüze kadar gelmiştir.

04.

4. Kimiz?

İstanbul Zihin Günleri Hariom Yoga Merkezi’nin bir etkinliğidir. Hariom Yoga Merkezi, ülkemizde yoganın bir kültür olarak benimsenmesi doğrultusunda çalışmalar yapmak üzere kurulmuştur. Merkezimiz, Yoga Alliance International Türkiye temsilcisidir.

2. İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Konuşmacılar

Yapım Aşamasında

2. İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Atölye Yürütücüleri

Yapım Aşamasında

2. İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Müzisyenler

Yapım Aşamasında

SİZİN İÇİN DE BİR YERİMİZ VAR

Bu Büyük Etkinliğin Bir Parçası Olun.

2. İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Etkinlik Programı

Tüm Salonlar İstanbul Kent Üniversitesi Taksim Kampüsü’ndedir.

Yapım Aşamasında

ÜCRET TABLOSU

Etkinlik Biletleri

Yapım Aşamasında

Etkinlik Mekani

+90 212 610 10 10
TELEFON
Cihangir Mahallesi, Sıraselviler Caddesi, No:71, 34433 Beyoğlu İSTANBUL
ADRES
info@kent.edu.tr
EMAIL