18:00 - 18:50

Akdenizli Bir Şairin Dili, Kimliği ve Bilinci

Kıbrıs Cumhuriyeti vatandaşı her Kıbrıslının üç tane resmi, bir de gayri resmi dili var. Gündelik yaşamda kullandığımız bu resmi diller: Türkçe, Rumca ve İngilizcedir. Gayri resmi dil ise, bu üç dile Latinceyi de karıştırarak oluşturduğumuz, kendi aramızda adınaGibriyaga dediğimiz ‘Kıbrıslıca’dır. Ben mesela evdeyken, annem babamla en çok bu dili konuşuyorum.

Çok-dilli, çok-kültürlü ve çok-toplumlu bir adada yaşıyorum. Doğal olarak da şiirimde, öykülerimde, denemelerimde, kısaca yazdığım her şeyde görünüyor bu. Hatta diyebilirim ki temelde şiirimin dilini güçlendiren ve evrenselliğe açan bu zenginliktir. Ama bu zenginlik ‘temiz’ olarak kabul görmüyor Türkçenin merkezinde.

Gür Genç / Şair

Cevap Bırakın

E-posta aderesiniz kesinlikle yayınlanmayacaktır.