16:00 - 17:50

Kil Alanında Terapi: Bir Sensorimotor Sanat Terapisi Yaklaşımı

Deneyimin kendisi, Sensorimotor Sanat Terapileri ve Work at The Clay Field’in (Kil Alanında Terapi’nin) kalbidir. “Zihnin Ardına Bakmak: Sensorimotor Sanat Terapileri” sunumunun bir uzantısı olarak gerçekleşen atölye, teorik altyapıyla uygulamayı birleştirmeyi amaçlamaktadır. Belli standart ölçülere göre hazırlanmış kutu, kil ve su, Clay Field’in (Kil Alanı’nın) üç temel kaynağıdır. İşte bu alanda,  bir kişi, terapist eşliğinde çalışır. Diğer katılımcılar burada, sadece pasif izleyiciler değil, var olan ruhsal hareketi tutan güvenli bir çember, güçlü bir çerçevenin duvarlarını oluşturan bir birlik olma özelliğini taşır. Aynı zamanda, pek çok terapötik grup çalışmasında  olduğu gibi, bu uygulama, sadece kil alanında çalışan kişinin değil, kollektif bilincin bir yansıması olarak sürece eşlik eden tüm katılımcıların zihinsel- bedensel ve ruhsal dinamiklerine de ışık tutar. Bu bağlamda, salon içerisindeki her üye birbiriyle temas halindedir.

Saba Başoğlu / Uzman Psikolog & Psikoterapist

Cevap Bırakın

E-posta aderesiniz kesinlikle yayınlanmayacaktır.