18:00 - 18:50

Farkındalıkla Aromaterapi

Aromaterapi; uçucu yağ içeren bitki türlerinden uçucu yağın elde edilmesi sonrasında inhalasyon, masaj, kompres, banyo uygulamaları ile kişilerin yaşam kalitesini arttırma, hastalıklara karşı koruma ve iyileşme sürecine yardımcı olmak amacıyla uygulanan bir tedavi şeklidir. Aromaterapinin tarihi antik çağlara dayanır. Çin, Hindistan, Mezopotamya, Afrika, Eski Roma’ da farklı coğrafyalardaki kültürlerin, kendi tarihsel gelişimleri içerisinde aromatik bitkileri farklı ritüeller ile uyguladığı bilinmektedir. Modern çağda uçucu yağlar çoğunlukla zararlı mikroorganizmaları ortadan kaldırmak, negatif duyguları bertaraf etmek ve ruh halini dengelemek için kullanılmıştır. Bilinçli farkındalık; içinde bulunduğumuz anda yaşamak ve bu anı fark etmekle beraber fark ettiklerimizi karşılama biçimimizdir. Bu nedenle bilinçli farkındalık, sadece anı algılamak değil aynı zamanda algılananı kabul etmektir. Bilinçli farkındalık kavramsal değil, deneyimsel bir uygulamadır.

Aromaterapi ve Bilinçli Farkındalık çalışmaları insan psikolojisine olan olumlu etkileri nedeniyle farklı araştırmalara konu olmuştur. Bu çalışmada, bu iki yöntemin tek tek ve birlikte uygulanması ile üniversite öğrencilerinin stres seviyeleri üzerinde oluşturduğu etkiler 15 gün süre ile izlenmiş ve bu alanda en etkili testlerden biri olan algılanan stres ölçeği testi ile sonuçlar karşılaştırılmıştır. İstanbul Yeni Yüzyıl Üniversitesi’nde 15’er kişilik 3 grup oluşturulmuştur. Bu gruplardan 1. gruba 15 gün boyunca hergün 30 dakika farkındalık meditasyonu yaptırılmıştır. 2. gruba 15 gün boyunca hergün 30 dakika Citrus bergami (Bergamot) yağı kullanılarak inhalasyon yöntemi ile aromaterapi uygulaması yaptırılmıştır. 3. gruba 15 gün boyunca hergün 30 dakika Citrus bergami (Bergamot) yağı kullanılarak inhalasyon yöntemi ile aromaterapi uygulaması ve aynı zamanda farkındalık meditasyonu yaptırılmıştır. 15 günlük çalışmanın öncesinde ve sonrasında öğrencilere algılanan stres ölçeği testi uygulanmıştır ve her grup için sonuçlar değerlendirilmiştir. Sonuçlar değerlendirilirken bugüne kadar depresyon, anksiyete problemlerinin tedavisinde ve günlük yaşamdaki stresi azaltmaya yönelik yapılmış olan Farkındalık ve Aromaterapi çalışmaları hakkında elde edilen sonuçlar ile de karşılaştırılmıştır.

Dr. Öğr. Ebru Özdemir Nath / Eczacı

Cevap Bırakın

E-posta aderesiniz kesinlikle yayınlanmayacaktır.