11:00 - 11:50

Doğanın Zihni ya da Neyi Nasıl Sürdürebileceğiz

Son yıllarda kentlerin aşırı büyümesi beraberinde birçok yaşamsal ve toplumsal sorunu kaçınılmaz olarak getirmektedir. Bu sorunların bir sonucu olarak birçok şehir insanında kentten uzaklaşma eğilimi giderek artmaktadır. Öyleyse, kırsala göç, köyde yaşam, üretim, gerçek gıda ve köyde yaşamın ekolojik sürdürülebilirliği mümkün mü?

Mustafa Alper Ülgen / Slow Food Türkiye Temsilcisi

Cevap Bırakın

E-posta aderesiniz kesinlikle yayınlanmayacaktır.