15:00 - 15:50

Ben Bilincinin Oluşumunun Estetik Bileşeni; Nöropsikanalitik Bir Yaklaşım

Bu sunuşta insan yavrusunun bilinçli bir ben farkındalığına ulaşma süreci nörobilimsel olarak irdelendikten sonra, gerek Lacan’cı psikanaliz kuramı gerekse Nesne İlişkileri kuramı bakımından bu sürecin aynı zamanda bir estetik deneyimi içerip içermediği tartışılacak. Bu çerçevede insana özgü sanatsal yaratıcılığın ontolojik kökeni ile fenomenolojik bilinç arasındaki ilişki yorumlanacaktır.

Ali Rıza Tura / Yazar

Cevap Bırakın

E-posta aderesiniz kesinlikle yayınlanmayacaktır.