Yoga ve Yüzme / Beyza Dağlı

Yoga ve Yüzme / Beyza Dağlı

Hariom Yoga Uzmanlık Programını Bitirme Projemi, hem yoga ve yüzme benzerliği hem de benim için değerli anlamları sebebiyle; yüzme ve yoga’nın birbirini bütünleyiciliğinin, kendi tecrübelerim üzerinden tespiti ve profesyonel yüzücülerin performanslarının pranayama ve meditasyon çalışmaları, kriya uygulamaları  ve yoga asana pratikleri ile nasıl desteklenebileceği üzerine hazırladım.

1)    İnsan & Su & Kundalini Enerjisi & Yılansı Varlıklar & Suyun Şifalı Etkisi:

Omurgamız makrokozmos olan evren ile mikrokozmos olan bedenimizin bağını temsil eder, evrendeki kökümüzdür. İlahi kozmik enerji olan Kundalini enerjisi omurgamızdan akar.  Omurgamız, Evren-Dünya Ekseni ya da Dünya Sütunu olarak bilinen Eksen Mundi’nin mikrokozmosu olarak kabul edilir. Sütun sabittir, ancak evrenin sürekli hareketliliğini sağlar. Omurgamız da mikrokozmos açısından baktığımızda bize aynı paradoksallığı yaşatır, hem bu dünyadaki kökümüzdür, hem de su’suluğumuzun simgesidir.

Jung’a göre omurganın simgesi yılandır ve yılan bilinçaltını simgeler. Kundalini enerjisinin de sembolüdür. Akışı ve dönüşümü simgeler. Üst ve alt bedenimizi bağlayan, dönüşüm ve akış noktası olan sakrum bölgesinden uyandırıp, omurgamız boyunca yerçekimine karşı hareketlendirilmeye çalışılır. Çakra sistemlerini ve yoga asana çalışmalarını bu prensip üzerinden inceleriz.  

%70i sudan oluşan bedenimiz, kundalini enerjisi, omurga, yılan, yılanın su’suluğu, bizim su’suluğumuz ve evren ile olan bağımız, su ve suyun şifalandırıcı etkisi ile yoganın şifalandırıcı etkisi..  Yoga ve yüzmenin akış temelli, içgüdüsel ve bütünleyici ve birleştirici bağını kurabilmek, hissedebilmek önemlidir.

2)    YÜZME VE MEDİTATİF ETKİSİ:
Meditasyon, Odaklanma, Mantra ve Yantra:

Yüzmek meditatiftir. Yüzme esnasında kişi suyun içinde saatlerce tek başına idman yapar, kendisi ve zihni ile başbaşadır. Hayaller kurar, düşünür, değerlendirmeler yapar, kararlar alır bazen alamaz, hedefler koyar..  ve kendi içinden gelen, iç müziğini dinler.. Yüzücünün meditasyon ve pratyahara çalışması yapması , zihnini, duygularını ve duyularını kontrol altına alabilmesi sayesinde, içten ve dıştan gelen uyaranların sessizleştirilerek, kişiyi etkilememesini, konsantrasyonunun bozulmamasını sağlar. Aslında yüzücülerin pratyahara’yı suda deneyimlediklerini düşünüyorum. Suyun içinde, minimum ses ve görsel uyaranla, duyu organları en minimum düzeyde kullanılıyor.

Yüzücünün, yüzme yarışlarının bitiş anını görselleştirerek, meditasyon esnasında yantra olarak kullanması ya da aum mantrasını söylemesi zihnini sakinleştirmesine ve odaklanmasına faydalı olabilir.  

Meditasyon yapmak, zihni dinginleştirme ve zihni odaklama çalışmaları ile sporcunun sonuca odaklanmasını ve performansını artırmasını sağlayacaktır.

3)    YÜZME VE NEFESİN RİTMİ :
Pranayama & Vayular & Bandha Çalışmaları :

Yüzme sporunda kas gücünden daha önemli olan nefes’tir. Doğru kontrol edilmesi ve yönlendirilebilmesi, performans anlamında başarılı olunabilmesinde kilit noktadır. Nefes kontrolü ve yönlendirmesi ile daha hafif hisseden beden, suda da daha hızlı gider, daha uzun süre performans gösterebilir. Yogayı da cimnastik,pilates gibi diğer beden performansı sporlarından ayıran nefes ile çalışma şeklidir.

Yogada her bir nefesimizi, her bir hareketimize entegre etmemiz ve nefesin ritmini yakalamamız, yogayı diğer bedensel aktivitlerden ayıran özelliktir.

Yüzmede de aynı şekilde, her bir hareket nefes ile ritmik olmalıdır ve açık göğüs ile, diyafram nefesi kullanılmalıdır. Nasıl ki yogada asanaları tek taraflı yapmıyorsak, yüzmede de 3 kulaçta 1 bedenin her iki tarafından eşit döngüde nefes alınır. Suyun içine her girişte nefes ver, her kulaçla nefes al, takla ve dönüşlerde nefes tut.. gibi.. yüzmede de hareketin ve nefesin entegre, bütünlüklü ritmiyle akar.

Nefes kontrolü sayesinde, içsel enerjimizi verimli kullanabiliriz. Pranayama çalışmaları disiplin için, kişiyi bedensel ve zihinsel olarak hazırlar.

VAYULAR:

Yüzme sporunda üst beden kasları çok aktif ve yoğun çalıştığı için prana-vayu ve samana-vayu’nun farkındalığı ve yönlendirilebilmesi, yüzücünün performansını artırıcı etki yapacaktır. Apana-vayu’nun da doğru nefes tekniği ile yukarı yönlendirilmesi, yüzme esnasında yüzücünün ileriye doğru gitmesine ve hızlanmasına fayda sağlayacaktır.  

Bedendeki vayuların ve nefesin doğru yönlendirilebilmesi için pranayama çalışmaları yapmak etkili ve faydalı olacaktır. Pranayama çalışmaları ile, nefesin bilinçli ve farkındalıklı bir şekilde alınması, verilmesi ve vayuların prana enerjisi ile yönlendirilmesi sağlanır.

PRANAYAMA:

Yogada asana çalışmaları yapmak ya da yüzmek, kasların ritmik kasılması ve gevşemesi ile bütün bedende kan dolaşımını ve bedendeki enerji akışını artırır. Pranayama çalışması ile doğru nefes alarak, akciğer, kalp ve diğer bütün organlara oksijen akışı artırılarak sağlıklı ve verimli çalışmaları desteklenir.  

·   Ujjayi Pranayama

·   Kapalabhati

·   Bhastrika

·   Kumbhaka (akciğer kapasitesini artırmak ve diyaframı güçlendirmek için önemlidir)

·   Viloma & Anuloma Pranayama / Nadi Sodhana Pranayama

·   Sitali / Sitkari Pranayama (İdman ya da yarış sonrası uygulanabilir)

BANDHALAR:

Bandha uygulamaları ile mevcut enerjimizi doğru yönlendirebilir ve istediğimiz harekete kanalize edebiliriz. Böylece enerjimizi efektif kullanmış oluruz. Yüzme esnasında hareket ileri gitmeye ya da yarışa başlangıç aşamasında yani depar çıkışında ileri sıçramaya odaklıdır. Doğru kilitleri kullanarak ve enerjiyi yönlendirilerek yüzme esnasında performans ve dayanıklılık artışı sağlanır.

·   Jalandhara Bandha

·   Uddiyana Bandha

·   Mula Bandha

4)    YÜZME VE KRİYA UYGULAMALARI:

Klorlu suda idman yapan yüzücülerin kriyaları düzenli olarak uygulamaları sağlıkları açısından faydalı olacaktır.

·   Jala Neti (Sinüs, burun temizliği)

·   Danta Dhauti (Tüm ağız ve göz temizliği)

·   Trataka (Gözler yaşarana kadar sabit bir noktaya/muma bakmak)

·   Nauli (iç organlara masaj)

5)    YÜZME VE OKSİJEN:

Pranayama çalışmaları, akciğerleri temiz tutarak , temiz kan akışını hızlandırmaya destek olur. Dolaşımı ve kardiyovasküler kapasiteyi destekler. Temiz kan akışının sağlanması, bedende kaslara da oksijen gidişini artıracağı için, asana yaparken, özellikle ters duruş ve twistlerde, ve yüzerken bedendeki laktik asit birikim hızını yavaşlatır. Böylece, yüzme performansı esnasında, kasların yorgunluk süresini azaltarak, yüzücünün daha uzun süre ve daha az yorularak performans göstermesini sağlayacaktır. Laktik asit birikiminin yavaşlatılabilmesi dolayısıyla da, bedenin kendisini daha hızlı yenilemesini sağlayacaktır.

6)    YÜZME VE YOGA ANATOMİK BENZERLİKLER :
(Kas yapısı & Kas Grupları & Eklem esnekliği, Rotasyon Kabiliyeti , Dayanıklılık çalışmaları, yenilenme..vs)  

Yogada kişinin kendi beden ağırlığı ve yerçekimi etkisi ile dayanıklılık ve kas gelişimi sağlanmakta, böylece yoga yapan kişinin kas yapısı uzun kas olarak gelişmektedir. Yüzmede de aynı şekilde, kişinin kendi beden ağırlığı ve su direnciyle kas gelişimi sağlanmasıyla, uzun kas yapısına sahip olunmaktadır. Böylece yoga ile, yüzücülerin uzun ve esnek kas yapılarına sahip olmaları desteklenir. [Örn: Yüzücülerin kas yapılarını değiştirecek kadar, ağırlık çalışmaları ya da bisiklete binmeleri tavsiye edilmez. ]

Yüzücüler idmanlarının ağırlıklı bir kısmını su idmanı olarak yaptıkları için, iskelet ve kas sistemlerinde, yerçekimine karşı hareket edilmemesinden kaynaklı olarak; omurga hizalanmasında ve kemiklerin güçlenmesinde problemler ya da  eklemlerin fazlaca esnek olması gibi olumsuz etkiler yaşayabiliyorlar. Bu nedenle, bedeni güçlendirmek için yerçekimine karşı dayanıklılık ve güçlendirme egzersizleri yapılması kemik ve kas gelişimi için çok önemlidir. Özellikle daha büyük risk altında olan kadın yüzücülerin ileriki yaşlarında osteoporoz (kemik erimesi) yaşamaması için dikkat etmeleri gerekmektedir.

Yoga asanalar ile, yüzücülerin, beden farkındalığı, dayanıklılığı, esnekliği ve rotasyon kabiliyeti ile, hareketlerin hafifliği ve atikliği  sağlanır. Eklem [özellikle omuz ve kalça eklemleri ile el ve ayak bilekleri ] esnekliği ve hareketliliği desteklenir. Yüzme esnasında sakatlanma durumlarında, iyileşme sürecini destekler. [örn: restorative sekanslar]

7)    YÜZME VE YOGA ASANA PRATİKLERİNİN ETKİSİ:
(Pawanmuktasana , Asana Grupları, Örnek ders..)

Core gücünü ve dayanıklılığı artırıcı asanalar, kandaki oksijeni ve sirkülasyonunu artırıcı twistler ve ters duruşlar, omurgayı uzatan, omuz ve göğüs açıcı, kol güçlendirici gibi üst bedene odaklanan asanalar, ile, quadriceps, psoas ve kalça açıcı asanalar tercih edilmelidir.

İskelet sistemine ve zihnin odaklanmasına olumlu etkilerine ek olarak, bağışıklık sistemini güçlendirmesi ve stres seviyesini azaltarak duygusal hale olumlu etkileri ile de yoganın faydalarından yararlanılmalıdır.

Yüzme stillerine göre yoga pratiklerinde odaklanılacak bölgeler:

Örnek Pratik Sekansı:

·   kapalabhati, nadi sodhana pranayama [& whole lesson with ujjayi pranayama]

·   pawanmuktasana, standing shoulder stretch, side stretch, salabhasana, virasana, sun salutation

·   warrior 1 & 2, side-angle, dolphin plank, leg lifts, extended curls, hand stands, crow, scorpion w props, pigeon, baddha konasana, seated forward folds, spine spinal twists… & savasana & meditation şeklinde bir ders akışı tercih edilebilir.    

YÜZME VE YOGA ASANALARININ BENZERLİKLERİ

Butterfly

Kelebek stili

Adho Mukha Svanasana

Urdhva Mukha Svanasana /  Bhujangasana

Salabhasana A + B

Free style (Serbest stil)

Salabhasana A + B

Backstroke (Sırtüstü stil)

Salabhasana A + B

Breast stroke (Kurbağalama stili)

Namaskara mudra

Bhekasana ( kurbağa pozu)

Baddha Konasana & Utkatasana

Depar  Çıkışı:

depar taşı üstünde

uttanasana / ardha uttanasana

parsvottanasana

suya girişte

virabhadrasana 3

urdhva hasta tadasana

sırt üstü depar çıkışında

apanasana

chakrasana

su içinden çıkışta

apanasana burgu

ayak parmak ucunda urdhva hasta  tadasana (kendini ileri itme)

Round Dönüşlerde:

Flip turn:

apasana / balasana, burgu &  salabhasana B

Nefes Alışlar:

Serbest stilde

arm twist w head up and twist

Pranayama

Ujjayi pranayama & Kumbakha

Uddiyanabandha & MulaBandha /  apana up.

Ön ısınma:

Pawanmuktasana, yüzüstü omus açma

İdman sonrası

oturarak burgu

Namaste!

Cevap Bırakın

E-posta aderesiniz kesinlikle yayınlanmayacaktır.