Panikatak için Yoga ve Nefes (Bireysel Ders)

SONAY TÜKELER
₺2400 (%18 KDV DAHİL) (4 OTURUM)

Panikatağa bir hastalık olarak değil, bedenin uyarı sistemi olarak bakılmaktadır. Uzun süre baskı altında kalan beden, kendi diliyle bize mesaj gönderiyor.  Önceliğimiz bu mesajı okumak olmalı. Hiç beklemediğimiz bir anda, ortada geçerli bir neden yokmuş gibi göründüğü halde panik atakla yüz yüze gelebiliriz. Nedenlerini derin gözlemlemeye başladığımızda hayatımızdaki minik bir değişikliğin bile buna neden olabileceğini görürüz. İş değişikliği, ev taşıma gibi basit bir nedenden olabileceği gibi, çocukluğumuzdan itibaren gelen korkularımız, okul, çalışma hayatı, sosyal baskılar, mecburiyetler, mükemmelci zihin ve evhamlı bir yapı bizi panik atağa taşıyabiliyor. Özellikle şehir yaşamında dışarıya adım attığımız her an yeni bir stresle karşılaşıyoruz.

Burada bilimsel açıklamalar yapamam alanım değil ancak kendi panik atak hikayeme göre dünyayı duyularımızla algılıyoruz algıladıklarımızı zihnimizde varolan kollektif bilgilerimizle değerlendiriyoruz ( bu bilgiler yaşadığımız çevreyle, koşullandırmalarla, eğitimimizle, okuduklarımızla, medya ve alışkanlıklarımızla oluşuyor ) ve bir sonuca varıyoruz. Bu iyi, bu kötü, bu yanlış, bu doğru, bu tehlikeli, bu güzel, bu çirkin gibi… Varılan bu sonuca göre de kendimizi iyi hissediyoruz, kötü hissediyoruz, tehlikede hissediyoruz. Bu hislere beden de katılıyor nefes rahatlıyor ya da sıklaşıyor, kaslar geriliyor, katılaşıyor. Duyular, duygular, zihin, beden döngüsel olarak birbirini etkiliyor. Eğer zihnimizi yönetebilirsek orada doğru bildiklerimiz hakkında analizler, elemeler yapabilirsek kontrolü ele geçirebiliriz.

Yoga’nın burada desteği çok önemli, sadece bedensel değil zihinsel olarak da dayanıklılık sağlar. Öncelikle asanalar sayesinde bedeni taramayı alışkanlık haline getiririz ve güçlendiririz. Pranayama (nefes çalışmaları) ile nasıl nefes aldığımızı fark ederiz ve yönlendirmeyi öğreniriz. Solumamızın farkında olup nefesimizin bedenimizde özgürce akmasına izin verdiğimizde kaslarımızda ve zihnimizdeki gerginliklerin azaldığını gözlemleyebiliriz. Duyularımızı kontrol edebilir, meditasyon sayesinde düşüncelerimizi izleyebilir gerçek ihtiyaçlarımızı isteklerimizi belirleyebiliriz. Beyinle bedeni dengede tutabilir, içsel bilgi ile dışarıdan gelen bilgiyi değerlendirebiliriz. Sadece gerçek tehlikelerde panik butonuna basmak gibi…

Dersin içeriğini, bireysel deneyimlerle geliştirilmiş yoga asanaları, nefes çalışmaları ve meditasyon uygulamarı oluşturmaktadır. Bedensel, zihinsel farkındalığa, nefes kalitesine yönelik bir çalışmadır.

Her ne kadar üzerine çeşitli çalışmalar yapılmış olsa da bilimsel veriler içermemektedir.

Bireysel dersimiz bir saatlik 4 oturumdan oluşmaktadır. Oturum tarihlerine ve saatine hocanızla birlikte karar vereceksiniz.

Kilo, yaş, cinsiyet gözetmeksizin yogaya yeni başlayanlara ve her seviyeye açıktır.

Çalışmaya başlamadan önce doktorunuza danışmanız uygun olacaktır.

Kurumsal bir firmada mali işler bölümünde çalışırken yaşadığım panik atak sayesinde yogayla tanıştım. Bu noktada panik atağa teşekkür etmezsem ona haksızlık yapmış olurum. Kendimdeki dönüşümü gördükçe daha da derinleşmek amacıyla eğitmenlik eğitimlerine katıldım. Daha o yıllarda yoganın hayat boyu sürecek bir öğrenim ve uygulama yolu olduğunu bilmiyordum. Bu süreçte öğrenmeye ve öğrendiklerimi paylaşmaya devam ediyorum.

Hatha Yoga TTC / Bora Ercan / Hariom Yoga 2015_2016

Meditasyon Eğitmenlik / Bora Ercan / Hariom Yoga 2018_2019

Angela Farmer and Victor Van Kooten / Midilli 2019

ITTC Yoga Alliance International 500 hour / Hariom Yoga 2019_ 2020

Hormon Yoga Terapi Eğitmenlik / Seda Shambhavi 2020