10:00 - 12:45

Çok Dilli Tiyatro Oyunları

Rooftop Tiyatro Grubu, sahne sanatıyla çeşitli konular ve etkinliklerle uğraşan çok kültürlü bir organizasyondur. Rooftop, diyalog yaratmayı ve kültürel sınırları ele almayı amaçlayan kapsayıcı ve işbirlikçi bir ortamda çalışır; bu sadece Kıbrıs için değil, bugün dünyamızda, insanlığın karşı karşıya kaldığı ortak kültürel temalar ve küresel konular için de geçerlidir. Rooftop Tiyatro grubu, katılımcıların, çeşitli tiyatro araçları ve yaygın eğitim etkinliklerini kullanacakları, çok dilli ve çok toplumlu ifade ve iletişim biçimlerini keşfedecekleri üç saatlik, etkileşimli bir atölye tasarlayacak ve uygulayacaktır. Bu atölyede, herhangi bir dil ve kültür sınırını göz önünde bulundurmadan güvenli bir alanda hep birlikte oynayacağız, çalışacağız ve yaratacağız.

Oya Akın ve Marilena Kyriacou