15:30 - 16:45

Byzantiium / Konstantinopolis / İstanbul

Üç bin yıla yakın bir tarih şeridinde, bu küçük yarımadayla çevresinde yaşanan serüven, en geniş düş gücünün dahi zorlanmasına neden olur. İlk yerleşimlerin, Neolitik Çağ’a kadar uzandığına inanılan bu bölgenin tarihsel dokusu üzerinde gezintiye çıkmak isteği bile heyecan vericidir. Yerküredeki hiçbir coğrafya parçasının, İstanbul’un kendi içinde barındırdığı doğal dokuya sahip olmadığı söylenir.

Bu sunumda İstanbul’u konuşuyor olacağız.

Mehmet Coral / Yazar