Events Schedule

İş Dünyasında İnsan Merkezlilik Mümkün mü?

Çalışanlar olarak günümüzün uzunca bir kısmı iş yerlerimizde geçmektedir. Diğer bir deyişle gün ışığını çoğunlukla bu çatı altında, masalarımızın başında alıyoruz. O zaman bu zaman dilimini farkındalığı yüksek, her hali ile yaşanır kılabilmek son derece önemlidir. Bunu başarabildiğimizde yaşamımız aydınlanırken, bizle beraber ekibimize, şirketlerimize, ailelerimize ve dolayısı ile oluşturduğumuz topluma, kısacası bizi misafir eden bu Dünya'ya olumlu katkı sağlamış olacağız. Peki, nasıl? Gelin birlikte irdeleyelim.  

Events Schedule

Çocukluktan Çıkan Zihin

Bir zihnimiz olduğunu ne zaman ve nasıl farkederiz? Zihnin bir “zihin”olduğunu farketmesi tabii ki bir anda olmaz. Yaş ne kadar küçükse zihin de o kadar kendisi hakkında düşünmeden merak etmeye, keşfetmeye, denemeye, algılamaya, yorum yapmaya yöneliktir; o anda ve oradadır. Çocuk büyüdükçe başka zihinlerin de olduğunu fark etmeye başlar. Onu hep mutlu etmek için var olduğunu düşündüğü annesi ona durmasını söylemektedir; arkadaşı onun istediği oyunları oynamamaktadır; öğretmeni doğruyu söylemediğini anlamamıştır. Çocuk zaman içinde bu zihinleri önemsemesi ve o zihinlerle işbirliği içinde olması gerektiğini kavrar.

Events Schedule

Ben Bilincinin Oluşumunun Estetik Bileşeni; Nöropsikanalitik Bir Yaklaşım

Bu sunuşta insan yavrusunun bilinçli bir ben farkındalığına ulaşma süreci nörobilimsel olarak irdelendikten sonra, gerek Lacan'cı psikanaliz kuramı gerekse Nesne İlişkileri kuramı bakımından bu sürecin aynı zamanda bir estetik deneyimi içerip içermediği tartışılacak. Bu çerçevede insana özgü sanatsal yaratıcılığın ontolojik kökeni ile fenomenolojik bilinç arasındaki ilişki yorumlanacaktır.

Events Schedule

Şans, İlham, Kısmet, Rastgelelilik, Kaza ve Kader: Sanatçı Zihni Nasıl Çalışır?

“Sayborgların egemen olduğu bir gelecekte bu ayrım yok olmayacaksa şayet, insanlar teknolojiden her zaman daha ilgi çekici olacaktır. İnsanlar teknolojinin hizmet edeceği beceri ve niyetlere sahiptir.” (Malcolm McCullough, 1998) “Bilgisayarlar hiç şuur geliştiremeyecekse insanlar bilgisayarlardan daha iyi olacaktır (bilgisayarların yapamadığı bazı ussal faaliyetleri gerçekleştirebildikleri anlamında); bu mantıkla bakarsak da bilinç algoritmik değildir.” (William D. May, 1996)

Events Schedule

Romancının Zihni Nasıl İşler?

Yazar, hemen her vakit öfkelidir. Tabiri yerindeyse ustalıklı bir sinsidir ve öyle bir gizler ki duygularını hiç belli etmez. Bu yüzden sürekli konuşarak öleceğini, sürekli düşünerek öldürebileceğini zanneder. Yok etme güdüsü onu ilk günden keyifsiz, huzursuz, ortalığı velveleye vermeye hazır bir şirret haline getirmiştir. Ona yaklaşmayın, uzaktan bakın. Çünkü o sırada öfkesini her geçen gün olgunlaştırır, büyütür. Kendisine hedef olmayı göze alacak kadar cesur ve iyi kalpli bir kahraman ortaya çıkana dek sürer bu.

Events Schedule

Erotik Bir Mekan Olarak Beden

Figüratif sanatlarda erotizm örtü ile çıplaklık arasındaki geçiştir. Yaşam içindeki beden de örtü ile çıplaklık, vücut ile zihin, virtüel ile aktüel, karanlık ile aydınlık, persona ile gölge arasındaki geçişlerin gerçekleştiği erotik bir mekândır. Bu geçiş ortadan kalktığında beden oluş imkânını yitirir.

  • 1
  • 2