Events Schedule

Nefes Meditasyonları

Geçen zaman değil,
Biziz geçen, zamandan.
Ve geçerken, her gün binlerce düşünceyle, yerden yere vururuz kendimizi.
Yetişme, bitirme, yetebilme, daha iyi olabilme kaygısı, çabası… (...)

Events Schedule

Vinyasa Yoga

Vinyasa yoga Asanaların belirli bir düzende birbirine bağlanması ile oluşur. Akış içinde nefes ve beden koordineli şekilde hareket ederken zihin sakinleşir. Her asana bir sonraki asanaya hazırlar. Beden hareket halinde iken meditatif bir zihne ulaşmayı amaçlar.

Events Schedule

Tai Chi

Bu Fa Gong (Temel ve meditatif Taiji adımlamaları)
“Bu Fa Gong’’ Meditasyonu hareketli hale getiren çalışmalar bütünüdür. Adım çalışması başlangıçta denge, ağırlık kayması ve vücut uyumlarının koordinasyonu gibi temel tekniklere odaklanır ve bunlar ileriki adımlarda daha dinamik ve karmaşık hale gelir. Her bir adım çalışılıp tekrar edildikçe hareket kalitesi artar ve enerjiyi ifade etme biçimi gelişir, derinleşir.

Events Schedule

Chigong

Qigong’un en temel çalışmalarından biridir. 4 Dinamik 4 Statik hareket ve duruş, formu oluşturmaktadır. Yapılan egzersizlerle 3 hazine’nin (nefes, beden, zihin) ahenk içinde çalışarak kusursuz bir dengeye gelmesi amaçlanır. Bu çok önem verdiğimiz çalışma, diğer faaliyetlere temel oluşturur, bedeni güçlendirir, ilik, kas, tendon, kirişler ve iskelet üzerinde etkilidir. Duruş bozukluklarını giderir, zihni sakinleştirir, nefesi düzenler, denge duygusu gelişir, chi(çi) hissedilebilir hale gelir.

Events Schedule

Hatha Yoga

Bu çalışma; nefes odaklı, Hatha Yoga temel duruşlarıyla beden, zihin ve ruhsal bütünlüğe doğru Olan'ı izlemenin farkındalığında meditatif uygulamayı içerir.

Events Schedule

Hatha Yoga

Bu çalışma; nefes odaklı, Hatha Yoga temel duruşlarıyla beden, zihin ve ruhsal bütünlüğe doğru Olan’ı izlemenin farkındalığında meditatif uygulamayı içerir.

Events Schedule

İyengar Yoga

Iyengar Yoganın sadece hizadan ibaret olduğuna dair tüm söylemleri yıkacak minik bir boyun, omuz ve sırt çalışması yapacağız. Hayatın tüm yükünü sırtınızda ve omuzlarınızda taşıdığınızı hissediyorsanız, ağrı ve sancı ile yaşamayı öğrenmeye çalışıyorsanız bu atölye ihtiyaçlarınıza karşılık verebilir.

  • 1
  • 2