Events Schedule

Şans, İlham, Kısmet, Rastgelelilik, Kaza ve Kader: Sanatçı Zihni Nasıl Çalışır?

“Sayborgların egemen olduğu bir gelecekte bu ayrım yok olmayacaksa şayet, insanlar teknolojiden her zaman daha ilgi çekici olacaktır. İnsanlar teknolojinin hizmet edeceği beceri ve niyetlere sahiptir.” (Malcolm McCullough, 1998) “Bilgisayarlar hiç şuur geliştiremeyecekse insanlar bilgisayarlardan daha iyi olacaktır (bilgisayarların yapamadığı bazı ussal faaliyetleri gerçekleştirebildikleri anlamında); bu mantıkla bakarsak da bilinç algoritmik değildir.” (William D. May, 1996)

Events Schedule

Romancının Zihni Nasıl İşler?

Yazar, hemen her vakit öfkelidir. Tabiri yerindeyse ustalıklı bir sinsidir ve öyle bir gizler ki duygularını hiç belli etmez. Bu yüzden sürekli konuşarak öleceğini, sürekli düşünerek öldürebileceğini zanneder. Yok etme güdüsü onu ilk günden keyifsiz, huzursuz, ortalığı velveleye vermeye hazır bir şirret haline getirmiştir. Ona yaklaşmayın, uzaktan bakın. Çünkü o sırada öfkesini her geçen gün olgunlaştırır, büyütür. Kendisine hedef olmayı göze alacak kadar cesur ve iyi kalpli bir kahraman ortaya çıkana dek sürer bu.

Events Schedule

Erotik Bir Mekan Olarak Beden

Figüratif sanatlarda erotizm örtü ile çıplaklık arasındaki geçiştir. Yaşam içindeki beden de örtü ile çıplaklık, vücut ile zihin, virtüel ile aktüel, karanlık ile aydınlık, persona ile gölge arasındaki geçişlerin gerçekleştiği erotik bir mekândır. Bu geçiş ortadan kalktığında beden oluş imkânını yitirir.