Śānti Mantralar

DİDEM GĪTĀDEVĪ BİLGE
BAŞLANGIÇ: 16 OCAK 2021
354

Sanātana Dharma’nın 4 büyük kaynağı Vedaların her biri kendi içinde 4 bölüme ayrılır. İlk bölüm mantraların yer aldığı ‘samhita’ bölümüdür. Bu çalışma Vedalarda yer alan ve mutluluğun her alandaki yansımalarını anlatan Śānti Mantraların 10 tanesini kapsamaktadır. Çalışma içeriği olarak bu 10 Śānti Mantra anlam, doğru telaffuz ve doğru okuma alanlarında detaylandırılacaktır.

16 Ocak 2021 07:00-07:45 Cumartesi

20 Ocak 2021 07:00-07:45 Çarşamba

23 Ocak 2021 07:00-07:45 Cumartesi

27 Ocak 2021 07:00-07:45 Çarşamba

30 Ocak 2021 07:00-07:45 Cumartesi

3 Şubat 2021 07:00-07:45 Çarşamba

6 Şubat 2021 07:00-07:45 Cumartesi

10 Şubat 2021 07:00-07:45 Çarşamba

 

Oturum Saatleri: 07:00-07:45 (sabah)

 

Mantralara ilgi duyan herkese açıktır.

2014 yılında öğretileri geleneksel yöntemlerle yaşamaya ve aktarmaya devam eden aśramlarda kalmak için yüzünü Uzak Doğu’ya döndü. O tarihten beri çoğunluğu Hindistan’da ustalarının dizinin dibinde ve rehberliğinde olmak üzere birçok alanda öğrenmeye, deneyimlemeye ve öğrendiklerini paylaşmaya devam etmektedir.

Halen Hindistan’da, Amrita Vishwa Vidyapeetham Üniversitesi’nde Uluslararası Mânevî Araştırmalar Merkezi altında, Felsefe Bölümü yüksek lisans eğitimini sürdürmektedir.

Ustalarıma sonsuz hürmet ve minnetle…