Yoga Felsefesinde Metinlerarası Bir Okuma

BORA ERCAN
BAŞLANGIÇ: 4 TEMMUZ 2021
295
Yoga Felsefesinde Metinlerarası Bir Okuma:Upanishadlar, Bhagavad Gita ve Yoga Sutraları
Bu çalışma antik Hint felsefesi metinleri olan Upanishadlar ve Bhagavad Gita’nın içerdiği yoga bilgileriyle, temel yoga eserlerinden biri olan Patanjali’nin Yoga Sutraları arasındaki ilişkiler üzerine kurulmuştur. 
Hint felsefesinin belirleyiciliği günümüze kadar yazılı ve sözlü olarak kesintisizce akması, sistematikliğidir. Çağlar boyunca yeni düşünceler eskileriyle sentezlenerek yeni sentezlere ve yorumlara açık bir hale gelmiştir. Bu etkinlik eldeki metinlerin yorumlanmasında neden-sonuç bağlamlarından kopmadan materyalist bir yaklaşıma ağırlık verecektir.  
4 Temmuz 2021 Pazar 20:00-22:00
11 Temmuz 2021 Pazar 20:00-22:00
18 Temmuz 2021 Pazar 20:00-22:00
25 Temmuz 2021 Pazar 20:00-22:00

Bu atölye süresince dersler kaydedilecektir. Kaçırdığınız dersleri, dersten sonraki gün, ARŞİV sayfasından izleyebilirsiniz. Video kayıtlar atölye bitiminden sonra, 1 ay boyunca ARŞİV sayfasında kalacaktır.