Tantranın Efsanevi Metni: Saundarya Lahari

BORA ERCAN
BAŞLANGIÇ: 11 ARALIK 2022
₺1770(%18 KDV DAHİL)

Güzelliğin Dalgaları anlamına gelen Saundarya Lahari yoga tarihinin büyük adı Shankara’ya atfedilir. Metnin Shankara’dan önceye dayandığı ancak filozofun bunu derlediği genel kabul görür. Bazı efsaneler metnin bir bölümünün Ganesha tarafından Meru dağında yazıldığına dairdir. Yantra ve Sri-Yantra meditasyonlarını içeren metin için Şiva-Şakti kültünün en önemli metni denebilir.

11 Aralık 2022 20.00-22.30
18 Aralık 2022 20.00-22.30
25 Aralık 2022 20.00-22.30
8 Ocak 2022 20.00-22.30

Erken dönem ödeme: 885 TL (KDV dahil) 4 Aralık’a dek geçerlidir.

Normal dönem ödeme: 1.770 TL (KDV dahil)