Sosyolojik ve Siyasi Açıdan Yoganın Son 200 Yılı

BORA ERCAN
BAŞLANGIÇ: 16 NİSAN 2021
177

Bu çalışmamızda; sanayi devrimine, Viktorya dönemi İngiltere’sine, futbol, basketbol gibi sporların bugünkü anlamıyla ilk kuruluşlarına, Protestan çalışma ahlakına, uluslaşma süreçlerine, beden politikalarına, İskandinavya kültür fizik sistemine, Hint-Avrupa kültürel etkileşimlerine ve bağdaşımlarına, Amerika’da yoganın ilk adımlarına, Hindistan’da neo-vedanta akımına, sömürge dönemine, günümüzde Iyengar, Ashtanga Vinyasa, Sivananda olarak bilinen yaygın yoga okullarının ilk kuruluş aşamalarına, 2000 sonrası Hindistan’ın yogayı resmi olarak yeniden sahiplenmesine ayrıntılarıyla değinerek yoganın bilinen kesintisiz 3000 yıllık tarihinin son kesitini ele alıyoruz.

16 Nisan 2021 Cuma 20.00-22.00
23 Nisan 2021 Cuma 20.00-22.00
30 Nisan 2021 Cuma 20.00-22.00
7 Mayıs 2021 Cuma 20.00-22.00

Bu atölye süresince dersler kaydedilecektir. Kaçırdığınız dersleri, dersten sonraki gün, ARŞİV sayfasından izleyebilirsiniz.