Şamanizm Ve Yoga

BORA ERCAN
BAŞLANGIÇ: 2 HAZİRAN 2022
295

Bu çalışma Asya Simyası ve Şamanlığının tarihsel bağlamda yoga ile bağlantısı üzerine kuruludur. Her ne kadar 5. Yüzyılda gelişmeye başlayan Siddha ve Nath geleneği birçok şaman öğeyi içine alarak Hatha Yogaya dahil etmiş olsa da etkileşimin çok daha öncelere kadar gittiği bulgulanmıştır.

2 Haziran 2022 Perşembe 20.00-22.00
9 Haziran 2022 Perşembe 20.00-22.00
16 Haziran 2022 Perşembe 20.00-22.00
23 Haziran 2022 Perşembe 20.00-22.00

Bu atölye süresince dersler kaydedilecektir. Kaçırdığınız dersleri, dersten sonraki gün, ARŞİV sayfasından izleyebilirsiniz.