Karşılaştırmalı Mitoloji: Eski Yunan, Roma ve Hint

BORA ERCAN
18 HAZİRAN 2021 20:30-22:30
59

Hint ve Grek kültürleri arasında gerek felsefi gerekse mitolojik paralellikler vardır. Bu çalışma Hint ve Grek/Roma panteolojisini işlev, görev, anlam ve ikonlarıyla ele almayı amaçlamaktır. Kültürler arasındaki etkileşimler tarihin her döneminde olagelmiştir. Her ne kadar mitoloji bir kültürün geçmişteki bilinçdışı olarak görülse de her yönüyle o toplumun bugünkü bilincidir.

18 Haziran 2021 Cuma 20:30-22:30

Bu atölye süresince dersler kaydedilecektir. Kaçırdığınız dersleri, dersten sonraki gün, ARŞİV sayfasından izleyebilirsiniz. Video kayıtlar atölye bitiminden sonra, 1 ay boyunca ARŞİV sayfasında kalacaktır.