2. İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Program: 6 Aralık 2019

17:00 - 18:00

Tarihte ilk Vinyasa sistemi olarak kabul edilen ‘Vinyasa Krama’ , bir yoga dehası olan Krishnamacharya’nın özgün yaratıcılığını ve derinlikli yoga ilhamını içinde barındırıyor. Bu pratik ile detaylı yönlendirilen özel nefes uygulamaları doğrudan meditatif zihin frekansına geçişi sağlar. Derin bir farkındalık deneyimini beraberinde getirir.

Ürün Kurtiç / Yoga Eğitmeni ve Ayurveda Uzmanı
18:15 - 19:15

Şamanizmin kalbinde dünyayı düşlemek, düşü yaşamak vardır. Ve karanlıkta gören şaman gücünü kalbindeki niyetten ve görüşündeki berraklıktan alır. Düşün kaynağı olan bu duru görü; geleceği ya da geçmişte olanları doğa üstü bir yetenekle algılamaktan ziyade, olanı olduğu haliyle görebilme becerisinde gizlidir. Yaşamı netlikle görebilmek ve cesaretle düşleyebilmek için pusulamız içsel rehberliğimiz, uygulama pratiğimiz ise meditasyon olacak.

Sinem Topçu / Şamanik Terapist-Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
17:00 - 18:00

Suyun içinde yerçekimini hissetmeden, akışkan hareketlerle ve yumuşaklıkla iç alanımızı genişletebildiğimiz gibi, yapacağımız bu çalışmamızda da Hatha Yoga temelli duruşlar ile nefesimizi ve içsel enerjimizi kullanarak, bedensel ve zihinsel olarak içimizden dışımıza alan açmaya yönelik bir keşfe çıkacağız.. Dünyanın yaşayan en saygın yoga eğitmenlerinden Angela ve Victor’un yogaya derin yaklaşımından esinlenilen bu çalışma, zihnin ve bedenin en uç katmanlarına dokunmayı önemser..

Beyza Dağlı / Hatha Yoga Eğitmeni
18:15 - 19:15
Çağla Güngör / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
17:00 - 18:00

Varolan her şey, tüm evren kendi doğasının gerektirdiği seviyede titreşimden ibarettir ve her titreşim bir ses yaratır. Bu atölyede mantralarla kendi sesimizi kullanarak ruh, zihin,  beden arasında uyumlanma yaratacağız... A, U, M ve diğer Sesli harfleri , mantraları kullanarak gerçekleştireceğimiz SES MEDİTASYONU’nda belirli sesleri belirli sürelerde, yüksek sesle ve grup eşliğinde söylüyor olacağız

Mehtap Meral / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
18:15 - 19:15

Yapacagımız calısmada nefesimizi on planda tutarak bedenimizi,hislerimizi,zihnimizi gozlemleyerek kendimizle vakit geciriyor ve bag kuruyor olacagız. Bu çalışmada hatha yoga temelli duruşlar uygulanacak olup durusların fiziksel bedenimizdeki etkilerinin dısında duygularımıza olan etkilerini ve enerjimizdeki yansımalarını arastırıyor olacagız.

Özlem Pala / Hatha Yoga Egitmeni
2. İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Program: 7 Aralık 2019

10:00 - 11:15

Bir çok insanın en çok zorlandığı konulardan biri başlamaktır. Çoğu kişi için başlamak için sıkıca tutunacağı bir şey bulmak epeyce zorlu bir uğraşa dönüşür ve yeni bir konuyla karşılaştıklarında sihirli bir başlangıç noktasının vahiy yoluyla onlara gelmesini bekler. Oysa, işe yarar bir şeyin belirip size doğru gelmesi için çağırmayı bilmek gerekiyor.

Nevzat Sayın / Mimar/Yazar

14 bin yıl öncesinden, Paleolitik Çağ'dan başlıyor yemenin tarihi ve yolculuğu. Toplayarak, avlayarak beslenmeden, süsleyerek, yeni tat arayışları peşinde koşarak beslenmeye evrilen bugünün endüstrileşmiş mutfağı toplumsal bir hafızanın da sonucu elbette. Bugün baktığımızda düğünlerimizde ve ölümlerimizde hayatın merkezinde tuhaf bir şekilde yemek vardır. Bunun hiç de yeni bir şey olmadığını biliyoruz artık.

Zehra Koç Pekşen / Mutfaksever
14:00 - 15:15

“Beden yola çıkmadan zihin yola çıkar.”

Yıllardır dünyanın zorlu coğrafyalarını büyük bir emek ve çabayla keşfeden yazar ve fotoğraf sanatçısı Nazan Aşkalli damıtılmış deneyimlerini paylaşıyor. Aşkalli’ye göre beden yola çıkmadan zihin yola çıkar. Yolculuk için sırt çantası önemlidir, zihnin sırt çantası nasıl hazırlanır?

Nazan Aşkali / Fotoğrafçı, Yazar

Üç bin yıla yakın bir tarih şeridinde, bu küçük yarımadayla çevresinde yaşanan serüven, en geniş düş gücünün dahi zorlanmasına neden olur. İlk yerleşimlerin, Neolitik Çağ’a kadar uzandığına inanılan bu bölgenin tarihsel dokusu üzerinde gezintiye çıkmak isteği bile heyecan vericidir. Yerküredeki hiçbir coğrafya parçasının, İstanbul’un kendi içinde barındırdığı doğal dokuya sahip olmadığı söylenir.

Mehmet Coral / Yazar

Felsefe tarihi boyunca temel olarak üç farklı din felsefesi türünün olduğu söylenebilir. Bunlardan ilk ikisi nerdeyse eş zamanlı olarak milattan önceki yıllarda ortaya çıkmıştır. İlki Platon’da mükemmel bir şekilde gözlediğimiz, metafizik/spekülatif idealist din felsefesi. İkincisi, metafizik materyalist din felsefesi. Milattan önce Xenophon tarafından temsil ediliyor. En yüksek temsilini Feuerbach’ta buluyor. Üçüncüsü, diyalektik materyalist din felsefesi. Bu da Marxçı din felsefesiyle karşılığını buluyor. Konuşma bu üç din felsefesinin temel hatlarını ortaya koymayı deniyor.

Prof. Dr. Sinan Özbek / Felsefeci

Gölgesiyle yüzleşmekte bütün kapılardan korkusuzca geçen bir kahraman arketipi olarak Aycan bu çalışmada aşağıda ne varsa yukarıda da o vardır prensibini bilinçdışını, ruh zihin beden üçlüsünün astrolojik bağlantılarını, bilinçdışının nasıl anlaşılması ve dönüştürülmesi gerektiğini ve bunun ezoterik bağlamını açıklamayı amaçlıyor.

Kevser Aycan Saroğlu / Yazar, Editör
14:00 - 16:45

Haiku, Japonya’da doğmuş ve zaman içinde tüm dünyaya yayılmış, yüzyılların ardından halen tazeliğini koruyan bir şiir formu. 5-7-5 hece formatında ve üç dizeden oluşan bu minicik tür, konusunu doğadan alır ve içinde sonsuz imkânlar barındırır. Kendini aşarak yazanı ve okuyanı çok ötelere taşıyan haikuda zen duyuşu, doğa ve varoluş algısı beden bulur.

Pelin Özer / Şair-Yazar
17:00 - 19:45

Kendi fikirlerini yazan bir yönetmen olmanın en büyük zorluğu zihnimde canlanan imgeleri, sahneleri, kamera hareketlerini başka birine anlatmak için senaryo yazmak zorunda kalmamdı. Yazmayı öğrenince bunun bir zorluk değil harika bir mecburiyet olduğunu anladım. Peki bunu yapmanın en iyi yolu nedir?

Orhan Eskiköy / Sinema Yönetmen
10:00 - 11:15

İçsel gülümseme meditasyonu, içimizdeki sevgi dolu şefkat enerjisini harekete geçirerek, vücudumuzun her bir ana organına içe doğru gülümsediğimiz  bir Taocu pratiktir. Atölyemiz'de meditasyonun iyileştirici enerjisini kullanarak, olumsuz duyguları azaltmak için basit adımlar üstüne çalışacağız. Atölyemiz  her yaştan ve her seviyeden katılımcılar için uygundur.

Sanem Önder / Mindfulness Eğitmeni

Bu çalışma; dıştan içe, bedenden nefese, nefesten sese, sesten iç sesimize bir yolculuktur. Bedenimize dair bir fark etme, “bedenin ne hissettiğiyle bağ kurma” çalışmasıyla başlar... Ve nefesimizin niteliğine odaklanıp zihnin niteliğini, o sırada zihnin ne durumda olduğunu anlamaya yöneliriz.

Nilüfer Eyiişleyen / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
15:30 - 18:15

Uma bu atölyede, katılımcıları meditasyon, nefes, Tibet yogasanalarıyla, gevşeme, mudra ve mantrayla çalıştırarak, modern çağ koşturmacasında birbirinden kopan zihin ve yüreğin birlikte açılmasını ve dengelenmesini deneyimletecek.

Uma F. Unat / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
18:30-19:45

Makam, jazz ve usül (tempo) ve swing arasında, herkes için ritmik, melodik ve sezgisel bir doğaçlama.. tıpkı Anadolu'da yaşayanların hatırlayacakları ve aşina oldukları doğu ve batı müziği gibi.. katılımcıların küçük de olsa katkılarıyla şekillenecek olan kolektif doğaçlamanın (jam session'ın) kıvılcımını Apostolos ve Andrea verecek ve bunun büyük sonuçlar doğuracağı kesin… İsteyen istediği müzik aletiyle katılabilir… isteyen kalbinin ritmiyle…

Andrea Romani & Apostolos Sideris / Müzisyen
10:00 - 11:15

Iyengar Yoganın sadece hizadan ibaret olduğuna dair tüm söylemleri yıkacak minik bir boyun, omuz ve sırt çalışması yapacağız. Hayatın tüm yükünü sırtınızda ve omuzlarınızda taşıdığınızı hissediyorsanız, ağrı ve sancı ile yaşamayı öğrenmeye çalışıyorsanız bu atölye ihtiyaçlarınıza karşılık verebilir.

Sine Özsoy / İyengar Yoga Eğitmeni
11:30 - 12:45

Bu çalışma; nefes odaklı, Hatha Yoga temel duruşlarıyla beden, zihin ve ruhsal bütünlüğe doğru Olan’ı izlemenin farkındalığında meditatif uygulamayı içerir.

Soner Tükeler / Yoga Eğitmeni
14:00 - 15:15

Bu çalışma; nefes odaklı, Hatha Yoga temel duruşlarıyla beden, zihin ve ruhsal bütünlüğe doğru Olan'ı izlemenin farkındalığında meditatif uygulamayı içerir.

Hale Kamar / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
15:30 - 16:45
Senem Bayraktar / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
17:00 - 18:15

Qigong’un en temel çalışmalarından biridir. 4 Dinamik 4 Statik hareket ve duruş, formu oluşturmaktadır. Yapılan egzersizlerle 3 hazine’nin (nefes, beden, zihin) ahenk içinde çalışarak kusursuz bir dengeye gelmesi amaçlanır. Bu çok önem verdiğimiz çalışma, diğer faaliyetlere temel oluşturur, bedeni güçlendirir, ilik, kas, tendon, kirişler ve iskelet üzerinde etkilidir. Duruş bozukluklarını giderir, zihni sakinleştirir, nefesi düzenler, denge duygusu gelişir, chi(çi) hissedilebilir hale gelir.

Beyza Abacı / Chigong Eğitmeni
2. İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Program: 8 Aralık 2019

10:00 - 11:15

Son yıllarda fizikçilerin bile kuantum fiziği yorumlamalarında farklılığının arttığını görüyoruz. Sunumda bu yeni yorumlar özetlenecek ve bu yeni kuantum fiziği yorumlarıyla daha da öne çıkmaya başlayan kuantum bilinç kavramının kaotik farkındalık gerçekliği ile olan ilişkisi zuhur örnekleriyle ele alınacaktır

Prof. Dr. Gediz Akdeniz / Fizikçi-Yazar
11:30 - 12:45

Kitap, yalnızca Türkiye değil insanın olduğu her yerde yaşanan ensest yani aile içi cinsel istismarı konu alıyor. 2.5 yıllık bir araştırmanın sonucunda ortaya çıkan kitapta kapısı çalınacak herkesle röportajlar yer alıyor. İlahiyatçı da var film yönetmeni de.

Büşra Sanay / Gazeteci, Yazar

Modern batı felsefesi beden ve zihni birbirinden ayırıp, iki farklı, hatta zıt, boyut olarak gördü: Beden, insan-merkezli dünya bakışında aşağı sayılan “hayvansal” fonksiyonların yeri olarak görülürken, zihin aklı ve düşünceyi taşıyan, bedenden özgürleştiren, iradenin yerleştiği bedenden üstün bir yetke olarak anlaşıldı

Göksun Yazıcı / Felsefeci

Çevremizi saran her şey gibi politik olaylar da kişisel hikâyemizdeki imgelerle eşleştiği anda ruhsal olarak yutulmaya başlar. Kendimize ve ötekine...

Dr. Ahmet Balad Coşkun / Psikiyatr, Yazar
17:00 - 18:15

Ses tasavvuru nasıl ortaya çıkar, ses malzemesi nedir, ses fikri iç duyuştan somuta, çalgılardan çıkan sese nasıl dönüşür? Müzikal fikirlerin kaynakları nelerdir? Besteleme süreci nasıl işler? Müzik örnekleriyle farklı yaklaşımlar.

Doç. Ahmet Altınel / Müzisyen

Rooftop Tiyatro Grubu, sahne sanatıyla çeşitli konular ve etkinliklerle uğraşan çok kültürlü bir organizasyondur. Rooftop, diyalog yaratmayı ve kültürel sınırları ele almayı amaçlayan kapsayıcı ve işbirlikçi bir ortamda çalışır; bu sadece Kıbrıs için değil, bugün dünyamızda, insanlığın karşı karşıya kaldığı ortak kültürel temalar ve küresel konular için de geçerlidir.

Oya Akın ve Marilena Kyriacou

Araç olarak yazıyı kullandığımız bir grup çalışması yapacağız. Çalışma katılımcıların sadece kendi olarak yazmalarıyla, yazarken kendini yaratıcılıklarını ortaya koymalarıyla gerçekleşecek. Rekabet yok, şablon yok. Teknik öğrenmek ya da bilgilenmek de değil amaç. Önce Birlikte Yazma Atölyesi’nin hikayesini anlatacağım. Sonra da benzer bir çalışmayı birlikte gerçekleştireceğiz. Küçük bir grup 15-20 dakika boyunca verilen konuyu üzerinde yazacak.

Leylâ Çapan / Yazar
17:00 - 19:45

Hindistan kökenli bir meditasyon tekniği ve aynı zamanda sanatsal bir çalışma olan Mandala, Batı dünyasına İsviçreli Psikiyatr Carl Gustav Jung aracılığı ile girmiştir. Popüler boyama kitaplarının çok ötesinde bir kişisel farkındalık yolculuğu olan Mandala Meditasyonları, Jung’un kollektif ve bireysel bilinçdışı alan ile şekillendiğini söylediği Ego Ben’in semboller ve renkler aracılığıyla farkedelmesi ve bu sayede Gerçek Ben’e ya da Öz Ben’e yolculukta önemli bir tekniktir.

Özlem Var / Yoga, Mandala ve Meditasyon Eğitmeni
10:00 - 11:15
Özge Serdar / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
11:30 - 12:45

Hem yogaya yeni baslayanlar hem de duzenli yoga pratigi olanlar icin baslangictaki zihinlerine, bedenlerine, asana pratiklerine geri donusleri, bakislari odakli yapacagimiz bu calismada pozla ilgili tum yargi ve bildiklerimizi kenara birakarak, poza nefesle adim adim yerlesmeyi, pozda kalirken zihni ve bedeni rahatlatmayi arastiracagiz.

Firuze Ayvazoğlu / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
14:00 - 15:15
Derya Dağlı / Hatha Yoga Eğitmeni

Kundalini Yoga, diğer adıyla “Farkındalık Yogası”, yaşına ya da fiziksel becerilerine bakılmaksızın herkes tarafından yapılabilecek basit yoga tekniklerinden oluşur. Kundalini; nefes (pranayama), yoga duruşları (asanalar), çent etme (mantra), ses ve meditasyondan oluşan bir bütündür. Enerjinizi yükselterek en yüksek bilinç halini deneyimlemenizi amaçlayan Kundalini Yoga sayesinde sağlıklı bir bedene ve dengeli bir zihne sahip olabilirsiniz.

İrem Greenfield Oral / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
17:00 - 18:15

Her yaşa ve seviyeye uygun meditatif bir yoga uygulamasıdır. Pozlarda 3-5 dakika arası, uzun süre kalınır ve uygulama sırasında hedeflenen bölgelerdeki kaslar pasif bırakılır. Hem zihni, hem bedeni meditasyona hazırlar.

Ayten Yetimoğlu / Yin Yoga Eğitmeni
10:00 - 11:15

Bu Fa Gong (Temel ve meditatif Taiji adımlamaları)
“Bu Fa Gong’’ Meditasyonu hareketli hale getiren çalışmalar bütünüdür. Adım çalışması başlangıçta denge, ağırlık kayması ve vücut uyumlarının koordinasyonu gibi temel tekniklere odaklanır ve bunlar ileriki adımlarda daha dinamik ve karmaşık hale gelir. Her bir adım çalışılıp tekrar edildikçe hareket kalitesi artar ve enerjiyi ifade etme biçimi gelişir, derinleşir.

Beyza Abacı / Chigong Eğitmeni
11:30 - 12:45

Vinyasa yoga Asanaların belirli bir düzende birbirine bağlanması ile oluşur. Akış içinde nefes ve beden koordineli şekilde hareket ederken zihin sakinleşir. Her asana bir sonraki asanaya hazırlar. Beden hareket halinde iken meditatif bir zihne ulaşmayı amaçlar.

Burçin Çakır / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
14:00 - 15:15

Geçen zaman değil,
Biziz geçen, zamandan.
Ve geçerken, her gün binlerce düşünceyle, yerden yere vururuz kendimizi.
Yetişme, bitirme, yetebilme, daha iyi olabilme kaygısı, çabası… (...)

Ülkü Akgün / Nefes Eğitmeni
15:30 - 16:45
Bülent Saraçoğlu / Hatha Yoga Eğitmeni
17:00 - 18:15
Gürkan Pirgalip / Hatha Yoga Eğitmeni ve Holistik Terapist