İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Program: 24 Kasım 2018

Figüratif sanatlarda erotizm örtü ile çıplaklık arasındaki geçiştir. Yaşam içindeki beden de örtü ile çıplaklık, vücut ile zihin, virtüel ile aktüel, karanlık ile aydınlık, persona ile gölge arasındaki geçişlerin gerçekleştiği erotik bir mekândır. Bu geçiş ortadan kalktığında beden oluş imkânını yitirir.

Rahmi Öğdül / Yazar

Yazar, hemen her vakit öfkelidir. Tabiri yerindeyse ustalıklı bir sinsidir ve öyle bir gizler ki duygularını hiç belli etmez. Bu yüzden sürekli konuşarak öleceğini, sürekli düşünerek öldürebileceğini zanneder. Yok etme güdüsü onu ilk günden keyifsiz, huzursuz, ortalığı velveleye vermeye hazır bir şirret haline getirmiştir. Ona yaklaşmayın, uzaktan bakın. Çünkü o sırada öfkesini her geçen gün olgunlaştırır, büyütür. Kendisine hedef olmayı göze alacak kadar cesur ve iyi kalpli bir kahraman ortaya çıkana dek sürer bu.

Ahmet Balad Coşkun / Psikiyatr - Yazar

“Sayborgların egemen olduğu bir gelecekte bu ayrım yok olmayacaksa şayet, insanlar teknolojiden her zaman daha ilgi çekici olacaktır. İnsanlar teknolojinin hizmet edeceği beceri ve niyetlere sahiptir.” (Malcolm McCullough, 1998) “Bilgisayarlar hiç şuur geliştiremeyecekse insanlar bilgisayarlardan daha iyi olacaktır (bilgisayarların yapamadığı bazı ussal faaliyetleri gerçekleştirebildikleri anlamında); bu mantıkla bakarsak da bilinç algoritmik değildir.” (William D. May, 1996)

Murat Germen / Fotoğrafçı, Sanatçı, Eğitmen

Bu sunuşta insan yavrusunun bilinçli bir ben farkındalığına ulaşma süreci nörobilimsel olarak irdelendikten sonra, gerek Lacan'cı psikanaliz kuramı gerekse Nesne İlişkileri kuramı bakımından bu sürecin aynı zamanda bir estetik deneyimi içerip içermediği tartışılacak. Bu çerçevede insana özgü sanatsal yaratıcılığın ontolojik kökeni ile fenomenolojik bilinç arasındaki ilişki yorumlanacaktır.

Ali Rıza Tura / Yazar

Bir zihnimiz olduğunu ne zaman ve nasıl farkederiz? Zihnin bir “zihin”olduğunu farketmesi tabii ki bir anda olmaz. Yaş ne kadar küçükse zihin de o kadar kendisi hakkında düşünmeden merak etmeye, keşfetmeye, denemeye, algılamaya, yorum yapmaya yöneliktir; o anda ve oradadır. Çocuk büyüdükçe başka zihinlerin de olduğunu fark etmeye başlar. Onu hep mutlu etmek için var olduğunu düşündüğü annesi ona durmasını söylemektedir; arkadaşı onun istediği oyunları oynamamaktadır; öğretmeni doğruyu söylemediğini anlamamıştır. Çocuk zaman içinde bu zihinleri önemsemesi ve o zihinlerle işbirliği içinde olması gerektiğini kavrar.

Şeniz Pamuk / Klinik Psikolog

Çalışanlar olarak günümüzün uzunca bir kısmı iş yerlerimizde geçmektedir. Diğer bir deyişle gün ışığını çoğunlukla bu çatı altında, masalarımızın başında alıyoruz. O zaman bu zaman dilimini farkındalığı yüksek, her hali ile yaşanır kılabilmek son derece önemlidir. Bunu başarabildiğimizde yaşamımız aydınlanırken, bizle beraber ekibimize, şirketlerimize, ailelerimize ve dolayısı ile oluşturduğumuz topluma, kısacası bizi misafir eden bu Dünya'ya olumlu katkı sağlamış olacağız. Peki, nasıl? Gelin birlikte irdeleyelim.  

Canan İlter / Yönetim Danışmanı

Çok-dilli, çok-kültürlü ve çok-toplumlu bir adada yaşıyorum. Doğal olarak da şiirimde, öykülerimde, denemelerimde, kısaca yazdığım her şeyde görünüyor bu. Hatta diyebilirim ki temelde şiirimin dilini güçlendiren ve evrenselliğe açan bu zenginliktir. Ama bu zenginlik ‘temiz’ olarak kabul görmüyor Türkçenin merkezinde.  

Gür Genç / Şair
11:00 - 14:50

Mandala Meditasyon Hindistan kökenli bir meditasyon tekniği ve aynı zamanda sanatsal bir çalışma olan Mandala, Batı dünyasına İsviçreli Psikiyatr Carl Gustav Jung aracılığı ile girmiştir. Popüler boyama kitaplarının çok ötesinde bir kişisel farkındalık yolculuğu olan Mandala Meditasyonları , Jung’un kollektif ve bireysel bilinçdışı alan ile şekillendiğini söylediği Ego Ben’in semboller ve renkler aracılığıyla farkedelmesi ve bu sayede Gerçek Ben’e ya da Öz Ben’e yolculukta önemli bir tekniktir.

Özlem Var / Yoga, Mandala ve Meditasyon Eğitmeni
15:00 - 16:50

Şamanizm nedir, tarihçesi ve temel kavramları nelerdir? Şamanik öğretiye göre bireye ve yaşama bakış nasıldır? Farklı coğrafyalardaki şamanik pratikler ve çalışmalar nelerdir?

Sinem Topçu / Şaman

Yapay zeka ile insan zekası arasında ne gibi benzerlikler ve farklar var? Yapay zeka bir gün insan zekasına eşdeğer bir performans gösterebilir mi? Yapay zeka yaratıcılık sergileyebilir mi? Resim yapan, beste yapan, şiir yazan yapay zeka programları... Yapay zekanın yapısı ve işleyişi insan zihni hakkında bizlere ne gibi içgörüler sağlıyor? Yapay zekanın yükselişi sosyal anlamda hangi sonuçları doğurabilir? 

Murat Kaya Beşiroğlu / Yazar
11:00 - 11:50

Kendini kendi bedeninin ritmine, akışına, ihtiyaçlarına bırakmak. Meditasyonda nasıl nefesi, mantrayı, yantrayı odağımıza alıyorsak, yin yogada da bedenimizin etinin, kemiğinin, fasyasının sesini odağımıza koyuyoruz; kalçamızla, bacaklarımızla, omurgamızla, sırtımızla, omuzlarımızla tanışıyoruz, içimizdeki bahçelerle... güller ve dikenleri ile belki...

Çağla Yılmaz / Yoga ve Med Eğitmeni
12:00 - 12:50

Sati yani Mindfulness (tam farkındalık) en yalın anlamıyla “an” da kalmaktır, içinde bulunduğumuz anı bilinçli ve yargısız bir şekilde farkederek yaşamaktır. Atölyemizde içgörü anlamına gelen Vipassana meditasyonu uygulayacağız. Bu meditasyonla amacımız dünyadan kopmak değil tam tersine olanı olduğu gibi görerek kendimize yaklaşmak. Kullanacağımız teknik nefes farkindalığı Anapanasati olacak. Goethe Faust’ta der ki “Zihin ne ileriye ne de geriye bakar. Mutluluğumuz yalnızca şu andadır” Nefes anda kalmanın en kolay yoludur çünkü nefes hep andadır.

Sanem Önder / Mindfulness ve Yoga Eğitmeni
14:00 - 14:50

4 Dinamik 4 Statik hareket ve duruş, formu oluşturmaktadır. Bu çok önem verdiğimiz çalışma, diğer faaliyetlere temel oluşturur, bedeni güçlendirir, ilik, kas, tendon, kirişler ve iskelet üzerinde etkilidir. Duruş bozukluklarını giderir, zihni sakinleştirir, nefesi düzenler, denge duygusu gelişir, chi hissedilebilir hale gelir.

Beyza Abacı / Chi Gong Eğitmeni
15:00 - 15:50

1. Aşama: Pranayama (nefes kontrolü) çalışmaları ile soluma ritminin yavaşlatılması egzersizleri.
2. Aşama: Çağrışımların keyfine bırakılmış gündelik zihin üzerine... Psikolojik-zihinsel akışı, hareketliliği, dağınıklığı fark etme çalışmaları.
3. Aşama: Psikolojik-zihinsel akışı bütünleştirme denemeleri... Zihnin tek bir noktaya “çakılıncaya” kadar daraltılması egzersizleri. (Gözler açık, bir objeye odaklanma; bakışlar burun ucunda odaklanma, gözler kapalı iki kaşın ortasına odaklanma)

Nilüfer Eyiişleyen / Yoga ve Med Eğitmeni

Kök çakra üzerine çalışmak bizi daha sakin, güçlü ve kararlı hale getirir. Sağlıklı bir kök çakra, insana doğal bir coşku, özgüven ve motivasyon ile stresli durumlarda dayanma ve devam etme yeteneği sağlar. İçgüdülerine hakim ve canlı, ayakları yere basan, doğaya ve aileye ait olma hissine sahip bir insan yaratır.

İrem Greenfield Oral / Kundalini Yoga Eğitmeni
17:00 - 17:50

Metta Bhavana, Budist gelenekten bir meditasyon tekniğidir. Metta, Pali dilinde bir kelimedir ve dilimizde yaklaşık olarak “dostluk, muhabbet ve şefkat içeren koşulsuz sevgi ve incelik” anlamına gelmektedir. Bhavana ise “geliştirme, büyütme” anlamındadır. Metta Bhavana, içimizdeki saf sevgi ve şefkat potansiyelini fark etmemize ve bu potansiyel ile kendimizle ve evrendeki tüm duyarlı varlıklar ile ilişkilenmemize yardımcı olur. İçimizdeki saf sevgi ve şefkat tohumlarını yeşerttikçe nefret, öfke gibi duygular çözülecek ve zihin sakin ve huzurlu bir farkındalığa doğru yol alacaktır. Metta Bhavana, fiziksel ve psikolojik sayısız faydasının yanı sıra toplumsal barış, dünya barışı ve çatışmaların çözümü konusunda da çok etkili bir araçtır.

Özge Serdar / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
18:00 - 18:50

Tantra yoga teknikleri binlerce yıldır nesilden nesile aktarılan, içinde çakraları açma, kundalini enerjisini uyandırma egzersizlerini barındıran, yoganın ezoterik bir dalıdır. Bu kadim öğretiye göre, insanın 3 bedeni ve 3 ayrı zihni vardır. Bu üç beden/zihin grubu kendi boyutuna özgü prana (hayat enerjisi) ile işlev görür ve korunur. Hayat enerjisinin akışını sağlayan kanalların birleştiği ve kontrol edildiği enerji merkezlerine çakra denir.

Çisem Erkan / Yin Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
11:00 - 12:50

Hatha Yoga bütün yoga tarzlarının temelidir. Yeni başlayan ve bir süredir yoga yapan herkes katılabilir. Temel yoga pozları ile nefesin yavaş ve ritmik bir şekilde senkronize olması amaçlanır. Bu bağlantı sağlandıktan sonra pozların içinde yavaşlayarak ya da uzun süre kalarak vücudun önemli merkezlerine bir nevi masaj yapılır.

İrem Greenfield / Kundalini Yoga Eğitmeni
14:00 - 14:50

Her yaşa ve seviyeye uygun meditatif bir yoga uygulamasıdır. Pozlarda 3-5 dakika arası, uzun süre kalınır ve uygulama sırasında hedeflenen bölgelerdeki kaslar pasif bırakılır. Hem zihni, hem bedeni meditasyona hazırlar.

Ayten Yetimoğlu / Yoga Eğitmeni
15:00 - 15:50

Iyengar yoga sistemi B.K.S Iyengar tarafindan geliştirilmiş bir hatha yoga türüdür. Asanaları doğru aksiyonlarla yapmayı, duruşların keskinliğini, detaylarını ve inceliklerini vurgulayan konsantrasyona ve çalışmaya dayalı bir yöntemdir. Duruşunu düzeltmek isteyen, pozlarda derinleşmeyi, detaylara inerek çalışmayı sevenlere önerilir. Tipik bir Iyengar yoga seansında pozlar birden fazla defa yapılabilir. Pozlar uzman tarafından gösterilir ve gerektiğinde blok, yastık, kemer, duvar gibi  destekler kullanılarak asanalar detaylı şekilde çalışılır.

Özgün Konca / Yoga Egitmeni
17:00 - 18:50

Nefes, yaşam ve nefes her anın içinde var. Bu yüzden Nefesi Gücü çalışmasında yaşamda içinden geçtiğimiz duyguya ve hisse yönelik çalışarak bu duygu ve hisse olan tavrımızı dengeliyoruz. Bedenimizde yerleşen güven, güç, inanç, sevgi ve özgürlük duygularını dengeye getirerek “Nefesin Doğal” akışını yakalıyoruz.

Sara Oktay / Nefes Eğitmeni
İSTANBUL ZİHİN GÜNLERİ

Program: 25 Kasım 2018

Zihnin yapısının tam bir çerçevesini çizmek sadece filozofların değil bugün pozitif bilimlerin de alanına giren bir çaba. Aslında tam bu noktada, eleştirel düşünceyi, spekülatif düşünceye çevirerek felsefenin uygulanmasını bu çerçeveye uyarlayacağız. Çünkü hep bilinen bir şey ki, içinde oturduğumuz şeyi, yine içinde bulunan başka bir şeyle kıyaslayarak anlamaya çalışıyoruz. Bu bildirinin amaçlarından biri de bunu göstermeye çalışmak olacak.

Turan Argun Sezer / Hukukçu, Teolog

Karmaşıklık kavramının ucu açık, yani karmaşıklık her zaman, her yerde olabilir, doğal veya yapay olabilir, sosyal sistemlerde olabilir. Bunların en önemli özellikleri Newtonsal paradigmaların dışında olmalarıdır, çünkü küçük ve büyük bileşenler birlikte dikkate alınır, aralarında hiyerarşik bir gruplama yoktur. (Newtoniyan paradigma derken Kopernik ve Galile ile başlayan düşünce sisteminin getirdiği çerçevelerden bahsediyorum ki bu temel paradigmalar kuantum fiziğinde de vardır. Bu anlamda kuantum fiziği bir devrim değildir.) düzenli veya düzensiz olabilirler, regüler olabilir veya olmayabilirler, her yerde onlarla karşı karşıyayız. Geleceğimizi çok önemli şekilde etkilerler. Bizim dışımızda da oluşabilirler.

Prof. Dr. Gediz Akdeniz / Fizikçi

Son yıllarda kentlerin aşırı büyümesi beraberinde birçok yaşamsal ve toplumsal sorunu kaçınılmaz olarak getirmektedir. Bu sorunların bir sonucu olarak birçok şehir insanında kentten uzaklaşma eğilimi giderek artmaktadır. Öyleyse, kırsala göç, köyde yaşam, üretim, gerçek gıda ve köyde yaşamın ekolojik sürdürülebilirliği mümkün mü?

Mustafa Alper Ülgen / Slow Food Türkiye Temsilcisi

Uykuyla uyanıklık arasında bir sesle, bir sözle zihin kuyusuna bakmak öyle…

Latife Tekin / Yazar

Bu çalışma müzik ve ruhaniyet bağlantısını, Tasavvuf felsefesi ve Budizm öğretisinden yaklaşımlarla araştırmayı amaçlamaktadır. Başlığın önerdiği geniş ve kapsayıcı çerçeve, farklı kültürlerde tezahür bulan ruhani pratiklerin müziğe yaklaşımındaki ortak ve ayrıksı alanları, Zen rahiplerinin suizen pratiklerinde shakuhachi adlı üflemeli sazı kullanımları ya da Mevlevi dergahında müziğin günlük ve ruhani pratiklerdeki etkin rolü gibi örneklerle özetleyecektir.

Dr. Yaprak Melike Uyar / Müzikolog

Sensorimotor kavramı günümüzde, psikolojik sistemimizin derininden yüzeyine doğru ilerleyen, beden odaklı terapi yaklaşımlarını tarif etmek için kullanılan bir terimdir. Sözel...

Saba Başoğlu / Klinik Adli Psikolog

Beş duyu üzerinden şehirlerin algılanması ile elde edilen verilerin, zihinsel kodlamalar ile  bilgiye dönüştürme deneyimleri. Şehirlerde geçmişte görülenlerin, şimdi görünen...

Doç. Dr. Kevser Üstündağ / Şehir Plancısı

Aslen bir zaman sanatı olan müzik, nesnel ve ölçülendirilmiş zamanla, yaşanan, öngörülen, hatırlanan öznel zaman arasındaki diyalektiği içinde barındırır. Bu iki zamansallığın karşı karşıya gelmesi farklı kültürlerde, dönemlerde ve müzisyenlerde farklı şekillerde gerçekleşir. Batı müziği tarihsel olarak, ölçülendirilmiş zamana ayrıcalık tanır ve müzikal zaman konusunda bir nesnelliği önerir.

Doç. Ahmet Altınel / Müzisyen

Aromaterapi; uçucu yağ içeren bitki türlerinden uçucu yağın elde edilmesi sonrasında inhalasyon, masaj, kompres, banyo uygulamaları ile kişilerin yaşam kalitesini arttırma, hastalıklara karşı koruma ve iyileşme sürecine yardımcı olmak amacıyla uygulanan bir tedavi şeklidir. Aromaterapinin tarihi antik çağlara dayanır.

Dr. Öğr. Ebru Özdemir Nath / Eczacı
09:00 - 09:50

Kundalini Yoga bir teknolojidir. Bedenin, ruhun ve zihnin en mükemmel / en sağlıklı haline gelmesi için çalışır. Bedendeki bütün sistemleri hedefleyerek şifalandırır, böylece zihnin ve ruhun da iyileşmesini sağlar. Etki alanı çok geniş ve derindir. Bir hayat biçimidir. Bu oturumda Kundalini Yoganın tarihi, felsefesi ve hayatımıza etkilerini paylaşıp sizlerden gelen sorular ile merak ettiklerinize cevaplar bulacağız.

Özlem Ataman / ?
10:00 - 11:50

“ Sürdürülebilirlik” sürdürülebilir mi? ya da “Farkındalık” kazılarında sakatlanmak. Öte dünyalardan toprak, deniz, hava, hayvan, insan öyküleri ve katılımcılarla mini vaka çalışmaları...

Gül Büyükbay

Kişisel gelişim günümüzde ne anlam ifade ediyor. Geliş geliş nereye kadar? Kişisel gelişim kitapları insanın gelişiminde etkili mi? Niyet et olsunlar nereye kadar? Yoga her derde deva bir ilaç mı? 

Bora Ercan / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni

Tibet'in zamanın ötesindeki bilgeliği günümüz şehir yaşamına da ışık tutuyor... Şehir yaşamının olumsuz etkilerle tetiklediği, stres, yorgunluk, dikkat dağınıklığı, üzüntü, kaygı ve panik bozukluklar gibi birçok rahatsızlık, kendimizi kaybetmemize neden oluyor... Zihin, varlığımızın merkezidir, acı, mutluluk, heyecan, tüm duygular, düşünceler, kavramlar hepsi zihindedir...

Tenzin Jigmey
16:00 - 17:50

Çiğ beslenme nedir, en önemli faydaları nelerdir, bu beslenme şeklini günlük hayatta uygulamak kolaymıdır gibi merak edilen pek çok konu konuşulup paylaşılacak, Çiğ Beslenme Mutfağı kitabındaki tariflerden ikramlarla keyifli ve lezzetli bir sohbet gerçekleştirilecektir.

Ezel Küçükkoç / Çiğ Beslenme Uzmanı
09:00 - 10:50

Nefes, yaşam ve nefes her anın içinde var. Bu yüzden Sabah Nefesi çalışmasında yaşamda içinden geçtiğimiz duyguya ve hisse yönelik çalışarak bu duygu ve hisse olan tavrımızı dengeliyoruz. Bedenimizde yerleşen güven, güç, inanç, sevgi ve özgürlük duygularını dengeye getirerek “Nefesin Doğal” akışını yakalıyoruz.

Sara Oktay / Nefes Eğitmeni
11:00 - 11:50

Kundalini Yoga bir teknolojidir. Bedenin, ruhun ve zihnin en mükemmel / en sağlıklı haline gelmesi için çalışır. Bedendeki bütün sistemleri...

Özlem Ataman / Kundalini Yoga Eğitmeni
12:00 - 12:50

Freud psikanalizi arkeolojik kazıya benzetir. Kazıdıkça, katman katman ilerledikçe ruhumuzun, zihnimizin, bedenimizin gömülerini keşfederiz. Underground Yoga da bu keşif için bir araç; duygularımızı, geçmişimizi, hikayemizi taşıyan fizisel ve enerji bedenimizde arkeolojik bir kazı... Köklenerek açılmak, köklenerek fiziksel bedenimizden enerji bedenimize uzanmak... Yoğun hissedeceğimiz asanalarla fiziksel bedenimizde derinlere doğru ilerleyeceğiz ve enerji bedenimizin dışarıya uzanan kapılarını fark edeceğiz.

Nilüfer Eyiişleyen / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni
14:00 - 14:50

Sati yani Mindfulness (tam farkındalık) en yalın anlamıyla “an” da kalmaktır, içinde bulunduğumuz anı bilinçli ve yargısız bir şekilde farkederek yaşamaktır. Atölyemizde içgörü anlamına gelen Vipassana meditasyonu uygulayacağız. Bu meditasyonla amacımız dünyadan kopmak değil tam tersine olanı olduğu gibi görerek kendimize yaklaşmak. Kullanacağımız teknik nefes farkindalığı Anapanasati olacak. Goethe Faust’ta der ki “Zihin ne ileriye ne de geriye bakar. Mutluluğumuz yalnızca şu andadır” Nefes anda kalmanın en kolay yoludur çünkü nefes hep andadır.

Sanem Önder / Mindfulness Eğitmeni ve Yoga Eğitmeni
15:00 - 15:50

Beş Hayvan formu; Kaplumbağa, Turna, Yılan, Ejderha, Kaplan’dır. Bedeni zarif, akıcı ve hafif hale getirmek gayreti ile çalışılır. Her bir formun bir element, bir duygu, bir yin ve bir yang organla bağlantısı vardır. Formlar chi (kanal) meridyen egzersizidir. Bu formlar kung fu’nun içsel (nei-dan) çalışması ve temelidir.

Beyza Abacı / Chi Gong Eğitmeni
09:00 - 09:50

Asanalar (yoga duruşları) arasındaki özel geçişler ve akıcılık bu tarzın en dikkat çekici özelliğidir. Nefes ve yoga pozlarının uyumu önemlidir. Dinamik bir çalışmadır.

Serhan Bulut / Yoga Eğitmeni
11:00 - 11:50

Kendini kendi bedeninin ritmine, akışına, ihtiyaçlarına bırakmak. Meditasyonda nasıl nefesi, mantrayı, yantrayı odağımıza alıyorsak, yin yogada da bedenimizin etinin, kemiğinin, fasyasının sesini odağımıza koyuyoruz; kalçamızla, bacaklarımızla, omurgamızla, sırtımızla, omuzlarımızla tanışıyoruz, içimizdeki bahçelerle... güller ve dikenleri ile belki..

Çağla Yılmaz / Yoga ve Meditasyon Eğitmeni

Bedende denge ve ağırlık merkezine yoğunlaşarak başlayan meditatif farkındalık uygulaması, dış alan ve uzam oryantasyonu ile devam eder. Sonraki aşamalarda, harekete odaklanarak; dış alandan iç alana yönelim ve meditasyona geçiş arasındaki süreç araştırılır.

Melis Harika Küpe / Yoga Eğitmeni
14:00 - 15:50

Kundalini Yoga, diğer adıyla “Farkındalık Yogası”, yaşına ya da fiziksel becerilerine bakılmaksızın herkes tarafından yapılabilecek basit yoga tekniklerinden oluşur. Kundalini; nefes (pranayama), yoga duruşları (asanalar), çent etme (mantra), ses ve meditasyondan oluşan bir bütündür. Enerjinizi yükselterek en yüksek bilinç halini deneyimlemenizi amaçlayan Kundalini Yoga sayesinde sağlıklı bir bedene ve dengeli bir zihne sahip olabilirsiniz. Kundalini Yoga; güçlü ve etkili bir kendini dönüştürme ve kişisel gelişim sistemidir.

İrem Greenfield Oral / Kundalini Yoga Eğitmeni

Günümüz yaşamı eksik olanların altını çokça çizmekte, çalışma koşulları, beden ile zihinsel bağın kopması bizi kas-iskelet sistemi sorunlarına,  patlayan bombalar güvende hissedememe hali kronik strese, duygusal destek yetersizliği ve ifade alanı kısıtlılıkları da psikolojik travmaya neden olabiliyor. SE ve Yoga Terapi her ikisi de travmaların yarattığı olumsuz etkileri ortadan kaldırmaya yönelik, beden merkezli psikobiyolojik bir yaklaşım. Birisi Batı’dan diğeri Doğu’dan geliyor ve dengeyi arıyor. Tüm dünyadaki psikojik destek anlayışlarına beden de dahil oluyor. Travmaya Somatik Deneyimleme® (‘Somatic Experiencing®)* kapsamında yaklaşıp, güçlenerek ve gülümseyerek travmadan geçebilmeyi mümkün kılan sistemleri konuşacağız.

Başak Deepa Yüksel / Yoga Eğitmeni

Stres nedir, yoga terapi stres yönetiminde etkili midir? Sorusu üzerine şekillenen bir pratik. Bunun yanında yoga terapi uygulamalarının çeşitleri de konuşulacak ve uygulama yapılacaktır.

Rishi Romeo Nath / Yoga Terapi Eğitmeni